School shtuff

Basis (lezen)

Basis (lezen)

Het onderwerp van de tekst geeft aan waar hij over gaat, de hoofdgedachte van de tekst is het belangrijkste wat er over dat onderwerp gezegd wordt. Dit is

De inleiding van een tekst heeft 2 belangrijke doelen:

Dit doet de auteur door:

Het slot bevat meestal ook de hoofdgedachte (meestal de conslusie) van de tekst. Verder kan het slot ook:

Het middenstuk bestaat uit deelonderwerpen (1 of meer alinea’s) en kan (soms) worden aangekondigd door een tussenkopje (of structurerende zin?)

Elke alinea bevat een kernzin. Dat is een zin die de hele alinea samenvat (een soort hoofdgedachte voor alinea’s dus). Hij staat meestal aan het begin of eind van een alinea.

Je moet altijd rekening houden met je doelgroep. Is de tekst interessant, het taalgebruik te moeilijk en zijn er genoeg/teveel plaatjes?

Een overtuigende of activerende tekst bevat een standpunt. Dat standpunt kan positief, negatief of twijfel zijn. Je onderbouwt je standpunt met argumenten.

Tekststructuren

Er zijn 7 tekststructuren:

Betrouwbaarheid

Je kan de betrouwbaarheid van een tekst beoordelen op: